Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
 • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
 • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
 • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ

Sản phẩm » SÀN GỖ - SÀN NHỰA » SÀN NHỰA BÌNH DƯƠNG » Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ


Sàn nhựa hèm khoá

Trên thị trường sàn nhựa bình dương có 2 loại khá phổ biến và phân biệt như sau:

- Sàn nhựa dán keo bình dương

- Sàn nhựa hèm khoá bình dương

Sàn nhựa hèm khoá là sàn được liên kết các tấm vơi nhau bởi các hèm âm dương, Với công nghệ cao cấp Unilic nên sàn rất chăc chắn, bền bỉ, đẹp

Sàn nhựa hèm khoá bình dương không kén mặt nền, phù hợp với mọi loại nền, xi măng, nền gạch cũ, nền tổng hợp

- Sàn nhựa hèm khoá không bị mỗi mọt, không sợ nước, không co ngót, không phai màu

- Sàn nhựa hèm khoá dễ thi công và tái sử dụng được nhiều lần.


Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 13

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 13

SGSN302

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 12

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 12

SGSN301

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 11

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 11

SGSN300

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 10

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 10

SGSN299

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 09

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 09

SGSN298

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 08

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 08

SGSN297

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 07

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 07

SGSN296

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 06

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 06

SGSN295

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 05

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 05

SGSN294

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 04

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 04

SGSN293

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 03

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 03

SGSN292

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 02

Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 02

SGSN290

Liên Hệ

  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 13
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 12
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 11
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 10
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 09
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 08
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 07
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 06
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 05
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 04
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 03
  Sàn nhựa hèm khoá giá rẻ tại Bình Dương 02
  Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ