Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
  • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
  • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
  • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ

Sản phẩm » SÀN GỖ - SÀN NHỰA » SÀN NHỰA BÌNH DƯƠNG » Sàn nhựa hèm khoá


Sàn nhựa hèm khoá

Trên thị trường sàn nhựa bình dương có 2 loại khá phổ biến và phân biệt như sau:

- Sàn nhựa dán keo bình dương

- Sàn nhựa hèm khoá bình dương

Sàn nhựa hèm khoá là sàn được liên kết các tấm vơi nhau bởi các hèm âm dương, Với công nghệ cao cấp Unilic nên sàn rất chăc chắn, bền bỉ, đẹp

Sàn nhựa hèm khoá bình dương không kén mặt nền, phù hợp với mọi loại nền, xi măng, nền gạch cũ, nền tổng hợp

- Sàn nhựa hèm khoá không bị mỗi mọt, không sợ nước, không co ngót, không phai màu

- Sàn nhựa hèm khoá dễ thi công và tái sử dụng được nhiều lần.


Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 3002 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 3002 Tại Bình Dương

SGSN328

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 3001 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 3001 Tại Bình Dương

SGSN327

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 2002 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 2002 Tại Bình Dương

SGSN328

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 2001 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 2001 Tại Bình Dương

SGSN325

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1201 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1201 Tại Bình Dương

SGSN324

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1102 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1102 Tại Bình Dương

SGSN323

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1101 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1101 Tại Bình Dương

SGSN322

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1104 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1104 Tại Bình Dương

SGSN321

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1103 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1103 Tại Bình Dương

SGSN320

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1102 Tại Bình Dương

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1102 Tại Bình Dương

SGSN319

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 125 tại Tân Uyên Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 125 tại Tân Uyên Bình Dương

SGSN259

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 124 tại Bàu Bàng Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 124 tại Bàu Bàng Bình Dương

SGSN258

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 123 tại Thuận An Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 123 tại Thuận An Bình Dương

SGSN257

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 111 tại Dĩ An Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 111 tại Dĩ An Bình Dương

SGSN256

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 104 tại Thủ Dầu Một Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 104 tại Thủ Dầu Một Bình Dương

SGSN255

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 103 tại Bến Cát Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 103 tại Bến Cát Bình Dương

SGSN254

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 102 tại Bến Cát Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 102 tại Bến Cát Bình Dương

SGSN253

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 101 tại Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá MEGA 101 tại Bình Dương

SGSN252

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2104 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2104 tại Dầu Tiếng Bình Dương

SGSN251

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2103 tại Dầu Tiếng Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2103 tại Dầu Tiếng Bình Dương

SGSN250

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2015 tại Bàu Bàng Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2015 tại Bàu Bàng Bình Dương

SGSN249

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2012 tại Bàu Bàng Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2012 tại Bàu Bàng Bình Dương

SGSN248

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj310 tại Bắc Tân Uyên Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj310 tại Bắc Tân Uyên Bình Dương

SGSN247

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj309 tại Bắc Tân Uyên Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj309 tại Bắc Tân Uyên Bình Dương

SGSN246

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj308 tại Tân Uyên Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj308 tại Tân Uyên Bình Dương

SGSN245

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj307 tại Tân Uyên Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj307 tại Tân Uyên Bình Dương

SGSN244

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj306 tại Tân Uyên Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj306 tại Tân Uyên Bình Dương

SGSN243

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj305 tại Tân Uyên Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj305 tại Tân Uyên Bình Dương

SGSN242

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj304 tại Dĩ An Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj304 tại Dĩ An Bình Dương

SGSN241

Liên Hệ

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj303 tại Dĩ An Bình Dương

Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj303 tại Dĩ An Bình Dương

SGSN240

Liên Hệ

Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 3002 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 3001 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 2002 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 2001 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1201 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1102 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1101 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1104 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1103 Tại Bình Dương
Sàn Nhựa Giá Rẻ NNK 1102 Tại Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 125 tại Tân Uyên Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 124 tại Bàu Bàng Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 123 tại Thuận An Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 111 tại Dĩ An Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 104 tại Thủ Dầu Một Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 103 tại Bến Cát Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 102 tại Bến Cát Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá MEGA 101 tại Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2104 tại Dầu Tiếng Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2103 tại Dầu Tiếng Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2015 tại Bàu Bàng Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM KS2012 tại Bàu Bàng Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj310 tại Bắc Tân Uyên Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj309 tại Bắc Tân Uyên Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj308 tại Tân Uyên Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj307 tại Tân Uyên Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj306 tại Tân Uyên Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj305 tại Tân Uyên Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj304 tại Dĩ An Bình Dương
Sàn nhựa hèm khoá KUMJUM kj303 tại Dĩ An Bình Dương
Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ