Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
 • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
 • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
 • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ

Sản phẩm » VÁN SÀN GỖ » SÀN NHỰA CHỊU NƯỚC » Sàn nhựa dán keo 2mm


 

Sàn nhựa dán keo dày 2mm x rộng 18cm x dài 88cm 

 

Yêu cầu nên nhà phải phẳng: VD: nền gạch men cũ, nền xi măng công nghiệp. chuẩn phẳng thi công mới đẹp và an toàn.


Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

DVG:81

Liên Hệ

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

DVG:80

Liên Hệ

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

DVG:79

Liên Hệ

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

DVG:78

Liên Hệ

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong

DVG:77

Liên Hệ

  Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong
  Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong
  Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong
  Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong
  Sàn Nhựa Bình Dương, san nhua binh duong
  Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ