Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
  • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
  • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ
  • Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ

Công trình lót thảm trải sàn tại công ty nội thất gỗ, Thuận An, Bình Dương

Công trình lót thảm trải sàn tại công ty nội thất gỗ, Thuận An, Bình Dương

Thảm được phối hai màu và hai loại thảm khác nhau, đó là thảm cuộn và thảm gạch. Thảm cuộn xuất xứ từ Indonesia và thảm gạch từ A rập.

Hai dòng sản phẩm kết hợp với nhau tạo thành điểm nhấn rất đẹp.

Sàn Gỗ Bình Dương, Sàn Gỗ, Thi công sàn gỗ